Kontaktai

UAB „Anykščių šiluma“
Vairuotojų g. 11, 29107 Anykščiai
Tel. +370 381 59165
El. paštas info@anyksciusiluma.lt

Klientų aptarnavimo centras
Šaltupio g. 26, Anykščiai
Tel. +370 381 51554

UAB „Anykščių šiluma“ avarinė tarnyba:
+370 381 52755
+370 381 49857
+370 615 55387

Arvydas Valiulis
Vyriausiasis inžinierius
Daiva Navickienė
Administratorė-personalo specialistė
Rita Gaigalienė
Vyriausioji finansininkė
Kristina Šiaučiulytė-Matijošė
Ekonomistė
Rasa Vasiliauskienė
Viešųjų pirkimų specialistė
Deividas Neniškis
Vyresnysis inžinierius šilumininkas
Vida Dainauskienė
Finansininkė
Birutė Kavoliūnienė
Klientų aptarnavimo specialistė-apskaitininkė
Dalia Misiūnienė
Apskaitininkė
Povilas Prapiestis
Sandėlininkas-mechanikas
Eugenijus Zelba
Miesto katilinių meistras