Sutarčių sudarymasUAB „Anykščių šiluma“ paslaugų teikimo sąlygos apibrėžiamos sudarant sutartis su vartotojais.

Su gyventojais (fiziniais asmenimis), šilumą ir (ar) karštą vandenį naudojančiais savo reikmėms, sudaromos standartinės Šilumos pirkimo-pardavimo su buitiniais šilumos vartotojais sutartys. Standartinę sutartį galite peržiūrėti čia.


Sutarties su buitiniu šilumos vartotoju sudarymui reikalingi šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas;

2. Pažyma ar išrašas apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos arba šio dokumento kopija;


Papildomi dokumentai:

- Turto nuomos sutartis, jei sutartį su šilumos tiekėju pasirašo būsto nuomininkas;

- Rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą gyvenamąjį plotą, jei sutartį su šilumos tiekėju pasirašo socialinio būsto nuomininkas.


Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį privaloma keisti:

-          Kai pasikeičia patalpų savininkas, nuomininkas ar pasikeičia būsto plotas (atlikus naujus kadastrinius matavimus);

-          Kai būstas padalijamas teismo sprendimu.


SUTARTIES SU JURIDINIU ASMENIU (NE BUITINIU VARTOTOJU) SUDARYMAS

Sutartys su ne buitiniais vartotojais sudaromos vadovaujantis Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių aprašu , patvirtintu 2012-08-07 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-155.


Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai:

1. Įmonės (organizacijos) registracijos pažymėjimas; rekvizitai;

2. Pažyma ar išrašas apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos arba šio dokumento kopija.


NAUJŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMAS


Informacija dėl paraiškų sąlygoms gauti

Vartotojų, pageidaujančių prisijungti prie tinklų, paraiškos priimamos ir prisijungimo sąlygos išduodamos tik tuo atveju, kai yra pateikti visi paraiškų formoje nurodyti dokumentai (reikiamų dokumentų sąrašas gali būti keičiamas atsižvelgiant į numatomus projektavimo darbus):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • žemės nuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • sklypo ribų planas;
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimai (jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise);
 • statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai (kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai);
 • daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas (kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis);
 • statinių (patalpų, butų)kadastrinių matavimų (inventoriniai) planai ir schemos;
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • projektiniai sprendiniai, pasiūlymai (jei tokie buvo rengiami);
 • situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ir/ar pastatais (esamais, projektuojamais);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus apibrėžtus teisės aktuose reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą.

Naujų vartotojų prijungimo kaina priklauso nuo individualaus projekto.

 ^ Į viršų