Paslaugų kainos

UAB "Anykščių šiluma" direktoriaus


2014-09-02 įsakymu Nr.  VK-49
PASTATŲ CENTRINIO ŠILDYMO SISTEMŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ, PLOVIMŲ
ĮMONIŲ, ORGANIZACIJŲ ŠILUMINIŲ PUNKTŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ SISTEMŲ

PLOVIMO DARBŲ KAINOS

Eilės Darbai Tarifinis Kaina Kaina
Nr. įkainis be PVM be PVM
Lt/val litais eurais
1. CENTRINIO ŠILDYMO SISTEMOS
1. Automatizuoto šilumos mazgo iki 300 kW hidraulinis bandymas 12,05 82,67 23,94
2. Automatizuoto šilumos mazgo virš  300 kW hidraulinis bandymas 12,05 129,29 37,44
3. Įstaigų, organizacijų pastatų šildymo sitemų plovimas, kai
šiluminis apkrovimas
3.1. iki 120 kw 12,05 210,87 61,07
3.2. nuo 120 kW iki 220 kW 12,05 257,49 74,57
3.3. nuo 220 kW iki 300 kW 12,05 298,28 86,39
3.4. nuo 300 kW iki 380 kW 12,05 336,74 97,53
3.5. nuo 381 kW iki 450 kW 12,05 375,2 108,67

Šildymo sistemos plovimas


3.5. pastato plotas iki 2000 m3 12,05 199,22 57,70
3.6. pastato plotas iki 3000 m3 12,05 269,14 77,95

 

 

PASTATŲ  (DAUGAIBUČIŲ NAMŲ) CENTRINIO ŠILDYMO SISTEMŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ DARBŲ KAINOS
Eilės Darbo Tarifinis Kaina Kaina
Nr. darbai sąnaudos įkainis be PVM be PVM
žm. val. Lt/val Lt eurais
1 2 3 4 13 13
Centrinio šildymo sistemos
Šildymo sistemos hidraulinis bandymas
1 iki 12 butų 1,2 12,73 30,64 8,87

Šildymo sistemos hidraulinis bandymas
2 iki 22 butų 2,1 12,73 52,80 15,29
Šildymo sistemos hidraulinis bandymas
3 iki  45 butų 3,5 12,73 87,28 25,28

Šildymo sistemos hidraulinis bandymas
4 iki 60 butų 4,5 12,73 111,90 32,41

 

 

 

 

 


^ Į viršų