Veikla 

 

UAB „Anykščių šiluma“ vykdoma veikla:

-          Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas vartotojams;

-          Karšto vandens tiekimas;

-          Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra;

-          Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas.


Įmonė tiekia šilumą ir kaštą vandenį Anykščių miesto gyventojams bei organizacijoms. Taip pat tiekia šilumą Troškūnų ir Kavarsko miestų bei Svėdasų, Viešintų, Kurklių, Traupio, Debeikių, Raguvėlės miestelių vartotojams. Visame Anykščių rajone šiluma yra tiekiama 3353 vartotojams, iš jų 96 proc. yra buitiniai šilumos vartotojai.

 ^ Į viršų