Žemutinės dalies 

 

 

Projekto vykdytojas  - UAB „Anykščių šiluma“

Projekto kodas – Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-02-032

Projekto pavadinimas – Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija

Įgyvendinimo vieta – Anykščių rajono savivaldybėje , Žemutinės dalies katilinės tiekimo tinklų teritorija (Utenos apskritis)

Projekto vertė  -2 885 580,00Lt su PVM

Paramos suma – 969 024,00 Lt.

 

UAB „Anykščių šiluma“  įgyvendina  „Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija“, projektą,  kurio vertė – 2,8 mln.  Lt. Projektui įgyvendinti skiriama iki 969 tūkst. Lt  iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos, kita – bendrovės lėšos.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m. balandžio mėnesį.  Rekonstrukcijos darbai pagal projektą baigti 2012 m. rugsėjo  15 d.

Šio projekto tikslas – didinti centralizuotai tiekiamos šilumos patikimumą Žemutinės dalies katilinės  vartotojams.

Projektą įgyvendinant,   seniausi ir blogiausios būklės vamzdynai, per kuriuos patiriami didžiausi šilumos nuostoliai, bus pakeisti naujais pramoniniu būdu  izoliuotais, bekanaliu būdu klojamais tinklais.  Modernizavus 3641 m (4615m sąlyginio viengubo 100 mm diametro) senų vamzdynų bus padidintas šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė Žemutinės dalies katilinės šilumos vartotojams, o skaičiuotini šilumos nuostoliai sumažės  apie  60,66  proc. palyginti su esamais nuostoliais.

Projektas tiesiogiai atitinka   Anykščių rajono savivaldybės šilumos specialiajame plane keliamus tikslus , tai yra su mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams; didinti šilumos perdavimo ir vartojimo efektyvumą, mažinti šilumos energetikos poveikį aplinkai.

 

UAB „Anykščių šiluma“ Anykščių mieste įgyvendina „Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija“ projektą, - kurio tikslas  - modernizuoti senas susidėvėjusias centralizuoto šilumos tiekimo sistemos trasas, nuo Žemutinės dalies katilinės, kurių amžius yra daugiau nei 30 metų.

Modernizacijos metu šilumos trasoje bus pakeisti vamzdžiai, juos paklojant bekanaliu būdu. Viso planuojama modernizuoti 3641 m  tinklų vamzdyno.

Iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto skirta parama 0,969 mln. Lt. Likusi  reikiama projektui įgyvendinti suma  - bendrovės lėšos.

Rangos darbus  atlieka UAB „Energijos taupymo centras“ . Darbų pabaiga 2012 m. rugsėjo mėn.

Įgyvendinus projektą numatoma:

  • sumažinti šilumos nuostolius
  • padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams
  • sumažinti aplinkos taršą
  • sumažinti kuro importą

 

Vyresnioji ekonomistė                                                                                            Laima Žarskutė


^ Į viršų