Šilumnešio techniniai parametraiUAB „Anykščių šiluma“ šilumnešio techniniai parametrai

 

Šilumnešio srautas

Nešildymo sezono metu šilumnešio srautas – nuo 70 iki 100 m3/h;

Šildymo sezono metu šilumnešio srautas –  nuo 130 iki 250 m3/h;

Šilumnešio slėgis

Slėgis paduodamoje linijoje nešildymo sezono metu – nuo 4,2 iki 4,6 bar;

Slėgis grįžtamoje linijoje nešildymo sezono metu – nuo 3,0 iki 3,5 bar;

Slėgis paduodamoje linijoje šildymo sezono metu – nuo 5,0 iki 5,3 bar;

Slėgis grįžtamoje linijoje šildymo sezono metu – nuo 3,0 iki 3,5 bar.

Termofikacinio vandens kokybės rodikliai

Termofikacinio vandens kietumas – iki 500 µg-ekv/dm3;

Termofikacinio vandens šarmingumas –  nuo 0,1 iki 0,5 µg-ekv/dm3;

Termofikacinio vandens geležies koncentracija – iki 300 mg/dm3;

Termofikacinio vandens PH – nuo 8,3 iki 9,5.


^ Į viršų