KontaktaiUAB „Anykščių šiluma“

Vairuotojų g.11, LT-29107 Anykščiai

El. paštas: info@anyksciusiluma.lt

 

UAB „Anykščių šiluma“ kontaktinis numeris: +370 381 59165

 

 

Klientų aptarnavimo centras: +370 381 51553


UAB „Anykščių šiluma“ avarinė tarnyba – +370 381 52755, +370 381 49857, +370 615 55387

 

 

.................................................

Vardas pavardė:

...............................................

Tel. nr.

.....................

El. paštas:

Direktorius

Dainius Šiaučiulis

+370 381 52219

dainius.siauciulis@anyksciusiluma.lt

Vyriausiasis inžinierius

Arvydas Valiulis

+370 381 59440

arvydas@anyksciusiluma.lt

Administratorė – personalo specialistė

Daiva Navickienė

+370 381 59441

info@anyksciusiluma.lt

Vyriausioji finansininkė

Rita Gaigalienė

+370 381 59318

buhalterija@anyksciusiluma.lt

Ekonomistė

Kristina Šiaučiulytė - Matijošė

+370 381 59167

ekonomiste@anyksciusiluma.lt

Viešųjų pirkimų specialistas

Zenonas Rotautas

+370 381 51908

zenonas@anyksciusiluma.lt

Vyresn. inžinierius šilumininkas

Deividas Neniškis

deividas@anyksciusiluma.lt

Finansininkė

Vida Dainauskienė

 

vida@anyksciusiluma.lt

Klientų aptarnavimo specialistė-apskaitininkė

Birutė Kavoliūnienė

 

birute@anyksciusiluma.lt

Apskaitininkė

Dalia Misiūnienė

+370 381 51311

dalia@anyksciusiluma.lt

Sandėlininkas mechanikas

Povilas Prapiestis

 

povilas@anyksciusiluma.lt

Elektrikas automatikas - informatikas

Arūnas Žiukas

arunas@anyksciusiluma.lt

 

 


^ Į viršų