Kainos 2015.08


Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekųtvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmoniųinformacijos teikimo taisyklių31 priedas


Duomenys apie ūkio subjektą: Duomenys apie kontaktinį asmenį:

UAB „Anykščių šiluma" J.Butkuvienė

Kodas - 154112751 vyresnioji ekonomistė

Buveinės adresas - Vairuotojų g. 11, 29107 Anykščiai Telefonas - 8 381 59167

Telefonas - 8 381 59165 Faksas - 8 381 59441

Faksas - 8 381 59441 El. paštas - jurate@anyksciusiluma.lt

Tinklalapis - www.anyksciusiluma.lt

El. paštas - ast.info@takas.lt

ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2015 METŲ  rugpjūčio  MĖNESIUI


2015-07-20(sudarymo data)


Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula. ltSprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas Nr. 1 - TS -25 (redakcija 2015-05-28 Nr.1-TS-188),  VKEKK 2015-06-26 nutarimas Nr. O3-395
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
1 2 3 4 5
1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina (kainos dedamosios) (1.1.1.+1.1.2.) euro ct/kWh THG = THG,PD + THG,KD 6,16
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh THG,PD 1,44
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh THG,KD 4,72
šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose kainos kintamoji dedamoji formulė THG,KD= TH,KD=0,09+(44951x pHG,d + 226,0 x pHG,med + 509,0 x pHG,a + 106,1 x pHG,pj)  / (44,84 x 10000)
1.2. Kuro rūšys, naudojamos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose
1.2.1. Gamtinės dujos
1.2.1.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/MWh 30,94
1.2.1.2. transportavimo kaina Eur/MWh 12,56
1.2.1.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/MWh 43,50
1.2.2. Medienos kilmės biokuras (Pjuvenos)
1.2.2.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne
1.2.2.2. transportavimo kaina Eur/tne
1.2.2.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 108,68
1.2.3. Mediena
1.2.3.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne 79,93
1.2.3.2. transportavimo kaina Eur/tne 22,52
1.2.3.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 102,45
1.2.4. Akmens anglis
1.2.4.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne 151,41
1.2.4.2. transportavimo kaina Eur/tne 14,25
1.2.4.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 165,66
1.3. šilumos įsigijimo (vidutinė) kaina
1.3.1. nepriklausomas šilumos gamintojas x
1.3.2. šilumos įsigijimo kaina euro ct/kWh 0
1.4. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina (kainos dedamosios) (1.4.1.+1.4.2.) euro ct/kWh TH=TH,PD +TH,KD 6,16
1.4.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh TH,PD 1,44
1.4.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh TH,KD 4,72
vienanarės kainos kintamoji dedamoji formulė THG,KD= TH,KD=0,09+(44951x pHG,d + 226,0 x pHG,med + 509,0 x pHG,a + 106,1 x pHG,pj)  / (44,84 x 10000)
1.5. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarė kaina:
1.5.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) Eur/kW per mėn. T1H,PD 10,54
1.5.2. kintamoji kainos dalis (1.4.2.) euro ct/kWh TH,KD 4,72
2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina (kainos dedamosios)  (2.1.1.+2.1.2.) euro ct/kWh THT = THT,PD + THT,KD 2,10
2.1.1. vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh THT,PD 0,79
2.1.2. vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamojii dedamoji euro ct/kWh THT,KD 1,31
vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamojii dedamoji formulė THT,KD = 0,12 + (7,24 x TH) / 37,6
2.2. šilumos perdavimo  dvinarė kaina (kainos dedamosios):
2.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) Eur/kW per mėn. T1HT,PD 5,24
2.2.2. kintamoji kainos dalis (2.1.2) euro ct/kWh THT,KD 1,31
3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA (KAINOS DEDAMOSIOS)
3.1. vartotojams už suvartotą šilumos kiekį euro ct/kWh THS,PD 0,10
3.2. kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) Eur/ mėn. T1HS,PD 14,96
3.3. gyventojams (butui) mėnesio užmokestis Eur/ mėn. T2HS,PD 0,75
4. PAPILDOMA KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGIJIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ SĄNAUDŲ AR PAJAMŲ NEATITIKIMO DEDAMOJI
4.1. NEPADENGTOS KURO SĄNAUDOS euro ct/kWh -0,02
4.2. PAPILDOMAI GAUTOS PAJAMOS euro ct/kWh -0,01
5. APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (KAINOS DEDAMOSIOS) (1.4.+2.1.+3.1.+4.1.+4.2.) euro ct/kWh 8,33
6. Subsidijos dydis euro ct/kWh (ct/kWh) 0
7. Galutinė šilumos vienanarė kaina (be PVM) euro ct/kWh 8,33
8. Galutinė šilumos vienanarė kaina (su 9 proc. PVM) euro ct/kWh 9,08
9. Galiojanti šilumos vienanarė kaina (be PVM) euro ct/kWh 8,10
10. Apskaičiuotas kainos pokytis, lyginant su galiojančia šilumos kaina proc. 2,84
11. Praėjusį mėnesį savuose šaltiniuose faktiškai pagamintas šilumos kiekis tūkst. kWh 962,000
12. Praėjusį mėnesį faktiškai į tinklą patiektas šilumos kiekis Anykščių r. sav. tūkst. kWh 962,000
13. Praėjusį mėnesį faktiškai realizuotas šilumos kiekis Anykščių r. sav. tūkst. kWh 731,809
14 Praėjusį mėnesį faktiškai pirktos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kiekis tūkst. kWh 0

 

 


KARŠTO VANDENS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2015 METŲ rugpjūčio  MĖNESIUI


2015-07-20(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula. ltSprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


VKEKK 2015-04-30 nutarimas Nr. O3-275, Anykščių r. savivaldybės tarybos 2014-06-26 Nr. 1-TS-229 (redakcija 2014-10-30 sprendimas Nr.1-TS-381)
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
I. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS  DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 Tkv pd 0,20
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 (51,85*Tš)+(1,017*Tgv)+(0,034*Tgv pard) 7,32
2. Šilumos kaina, naudojama karšto vandens kainos skaičiavimuose euro ct/kWh 8,33
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Eur/m3 2014-06-26 Nr. 1-TS-229 (su pakeitimais) 2,82
4. Geriamojo vandens pardavimo kaina Eur/m3 X 3,78
5. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Eur/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 7,52
6. Galutinė karšto vandens  kaina (su 9 % PVM) * Eur/m3 8,20
7. Galiojanti karšto vandens kaina (be PVM) Eur/m3 7,40
8. Apskaičiuotos kainos pokytis lyginant su galiojančia karšto vandens kaina proc. 1,62
II. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS KITIEMS VARTOTOJAMS
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Euro/m3 Tkv pd 0,20
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Euro/m3 (51*Tš)+(1,0*Tgv)+(0,034*Tgv pard) 7,20
2. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Euro/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 7,40
3. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) Euro/m3 8,95

 

 


^ Į viršų