Kainos 2015.04


Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekųtvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmoniųinformacijos teikimo taisyklių31 priedas


Duomenys apie ūkio subjektą: Duomenys apie kontaktinį asmenį:

UAB „Anykščių šiluma" J.Butkuvienė

Kodas - 154112751 vyresnioji ekonomistė

Buveinės adresas - Vairuotojų g. 11, 29107 Anykščiai Telefonas - 8 381 59167

Telefonas - 8 381 59165 Faksas - 8 381 59441

Faksas - 8 381 59441 El. paštas - jurate@anyksciusiluma.lt

Tinklalapis - www.anyksciusiluma.lt

El. paštas - ast.info@takas.lt

ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2015 METŲ  balandžio  MĖNESIUI


2015-03-24(sudarymo data)


Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula. ltSprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimas Nr. 1 - TS -28 (redakcija 2014-03-27 Nr.1-TS-146, 2014-10-30 Nr.1-TS-347),  VKEKK 2014-12-19 nutarimas Nr. O3-948
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
1 2 3 4 5
1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina (kainos dedamosios) (1.1.1.+1.1.2.) euro ct/kWh THG = THG,PD + THG,KD 5,67
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh THG,PD 1,32
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh THG,KD 4,35
šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose kainos kintamoji dedamoji formulė* THG,KD= 0,08+(4325,0x Td + 226,0 x Tmed + 509,0 x Ta + 106,1 x Tpj)  / (44,84 x 10000)
1.2. Kuro rūšys, naudojamos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose
1.2.1. Gamtinės dujos
1.2.1.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/MWh 26,54
1.2.1.2. transportavimo kaina Eur/MWh 12,56
1.2.1.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/MWh 39,10
1.2.2. Medienos kilmės biokuras (Pjuvenos)
1.2.2.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne
1.2.2.2. transportavimo kaina Eur/tne
1.2.2.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 175,09
1.2.3. Mediena
1.2.3.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne
1.2.3.2. transportavimo kaina Eur/tne
1.2.3.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 135,99
1.2.4. Akmens anglis
1.2.4.1. kuro žaliavos pirkimo kaina Eur/tne
1.2.4.2. transportavimo kaina Eur/tne
1.2.4.3. šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina Eur/tne 208,17
1.3. šilumos įsigijimo (vidutinė) kaina
1.3.1. nepriklausomas šilumos gamintojas x
1.3.2. šilumos įsigijimo kaina euro ct/kWh 0
1.4. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina (kainos dedamosios) (1.4.1.+1.4.2.) euro ct/kWh TH=TH,PD +TH,KD 5,67
1.4.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh TH,PD 1,32
1.4.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh TH,KD 4,35
vienanarės kainos kintamoji dedamoji formulė* THG,KD= 0,08+(4325,0x Td + 226,0 x Tmed + 509,0 x Ta + 106,1 x Tpj)  / (44,84 x 10000)
1.5. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarė kaina:
1.5.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) Eur/kW per mėn. T1H,PD 9,66
1.5.2. kintamoji kainos dalis (1.4.2.) euro ct/kWh TH,KD 4,35
2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina (kainos dedamosios)  (2.1.1.+2.1.2.) euro ct/kWh THT = THT,PD + THT,KD 1,92
2.1.1. vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh THT,PD 0,71
2.1.2. vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamojii dedamoji euro ct/kWh THT,KD 1,21
vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamojii dedamoji formulė THT,KD = 0,12 + 7,24 x Tpt / 37,6
2.2. šilumos perdavimo  dvinarė kaina (kainos dedamosios):
2.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) Eur/kW per mėn. T1HT,PD 4,66
2.2.2. kintamoji kainos dalis (2.1.2) euro ct/kWh THT,KD 1,21
3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA (KAINOS DEDAMOSIOS)
3.1. vartotojams už suvartotą šilumos kiekį euro ct/kWh THS,PD 0,09
3.2. kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) Eur/ mėn. T1HS,PD 13,42
3.3. gyventojams (butui) mėnesio užmokestis Eur/ mėn. T2HS,PD 0,68
4. PAPILDOMA KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGIJIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ SĄNAUDŲ AR PAJAMŲ NEATITIKIMO DEDAMOJI 2014-01-30 Nr.1-TS-28 (su pakeitimais)
4.1. NEPADENGTOS KURO SĄNAUDOS euro ct/kWh 2014-05-01 - 2015-04-30 -0,02
4.2. PAPILDOMAI GAUTOS PAJAMOS euro ct/kWh 2014-05-01 - 2015-04-30 -0,04
5. APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (KAINOS DEDAMOSIOS) (1.4.+2.1.+3.1.+4.1.+4.2.) euro ct/kWh 7,62
6. Subsidijos dydis euro ct/kWh (ct/kWh) 0
7. Galutinė šilumos vienanarė kaina (be PVM) euro ct/kWh 7,62
ct/kWh 26,31
8. Galutinė šilumos vienanarė kaina (su PVM) euro ct/kWh 8,31
ct/kWh 28,68
9. Galiojanti šilumos vienanarė kaina (be PVM) euro ct/kWh 7,79
ct/kWh 26,90
10. Apskaičiuotas kainos pokytis, lyginant su galiojančia šilumos kaina proc. -2,18
11. Praėjusį mėnesį savuose šaltiniuose faktiškai pagamintas šilumos kiekis tūkst. kWh 5305,045
12. Praėjusį mėnesį faktiškai į tinklą patiektas šilumos kiekis Anykščių r. sav. tūkst. kWh 5305,045
13. Praėjusį mėnesį faktiškai realizuotas šilumos kiekis Anykščių r. sav. tūkst. kWh 4783,538
14 Praėjusį mėnesį faktiškai pirktos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kiekis tūkst. kWh 0

* perskaičiuotas gamtinių dujų kiekis, naudojamas šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavime, yra 44951 MWh


 

 

 


KARŠTO VANDENS KAINOS SKAIČIAVIMAS  2015 METŲ BALANDŽIO  MĖNESIUI


2015-03-24(sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai


Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula. ltSprendimas, kuriuo nustatytos šilumos kainos dedamosios:


VKEKK 2014-02-14 nutarimas Nr. O3-50 (redakcija 2014-07-28 Nr.O3 -600),Anykščių r. savivaldybės tarybos 2014-06-26 Nr. 1-TS-229 (redakcija 2014-10-30 sprendimas Nr.1-TS-381)
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis Kainos
I. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS  DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m3 Tkv pd 0,16
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Eur/m3 (52,69*Tš)+(1,03*Tgv)+(0,032*Tgv pard) 7,03
2. Šilumos kaina, naudojama karšto vandens kainos skaičiavimuose euro ct/kWh 7,62
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Eur/m3 2014-06-26 Nr. 1-TS-229 (su pakeitimais) 2,82
4. Geriamojo vandens pardavimo kaina Eur/m3 X 3,78
5. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Eur/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 7,19
Lt/m3 24,83
6. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) Eur/m3 7,84
Lt/m3 27,06
7. Galiojanti karšto vandens kaina (be PVM) Eur/m3 7,28
Lt/m3 25,14
8. Apskaičiuotos kainos pokytis lyginant su galiojančia karšto vandens kaina proc. -1,24
II. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS KITIEMS VARTOTOJAMS
1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Euro/m3 Tkv pd 0,16
1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Euro/m3 (51*Tš)+(1,0*Tgv)+(0,032*Tgv pard) 6,83
2. Galutinė karšto vandens  kaina (be PVM) (1.1.+1.2.) Euro/m3 Tkv = Tkv pd + Tkv kd 6,99
Lt/m3 24,14
3. Galutinė karšto vandens  kaina (su PVM) Euro/m3 8,46
Lt/m3 29,21

 

 


^ Į viršų