Galios poreikis šilumos perdavimo sistemojeInformaciją apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje

Paros vidutinio šilumos poreikio grafiką paskutiniais kalendoriniais metais atskirai šildymo ir nešildymo sezono metu


^ Į viršų