Energijos taupymasENERGIJOS TAUPYMAS

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir UAB „Anykščių šiluma“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė ir pasirašė 2017-2020 m. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą bei 2021–2030 m. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Šiais susitarimais UAB „Anykščių šiluma“, tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja per 2017-2030 m. laikotarpį šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais: skelbti informaciją interneto svetainėje, spaudoje ir spaudiniuose, informuoti ir konsultuoti vartotojus.

 

ENERGIJOS TAUPYMAS

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir UAB „Anykščių šiluma“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, sudarė ir pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Šiuo susitarimu UAB „Anykščių šiluma“, tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindama energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja per 2017-2020 m. laikotarpį šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais.

· Kaip paprastomis priemonėmis taupyti šiluminę energiją

Prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei taupymo galime ir kiekvienas iš mūsų

^ Į viršų