Biokuro katilinės statybaBiokuro katilinės statyba

 

Projekto vykdytojas  – UAB „Anykščių šiluma“

Projekto pavadinimas – „NAUJO BIOKURO KATILO SUMONTAVIMAS ESAMOJE MIESTO BIOKURO KATILINĖJE“

Įgyvendinimo vieta – Anykščių rajono savivaldybėje (Utenos apskritis)

Projekto vertė  – 714 368,56 € be PVM

Paramos suma – iki 428 621,13 € be PVM

Projektas apima naujo biokuro katilo sumontavimą esamoje miesto biokuro katilinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, t.y. 2,0 MW galios biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo ir 0,5 MW galios kondensacinio ekonomaizerio su pagalbiniais įrenginiais, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus ir bandymus, personalo mokymą, objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.

Pagrindinis uždavinys – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.

Šio projekto tikslas – gaminti ir tiekti Anykščių miesto vartotojams iš vietinių atsinaujinančių energijos  šaltinių pagamintą šilumą, pastatant ir prie šilumos tinklų prijungiant ir eksploatuojant šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius, kurie tiektų ekonomišką, patikimą ir kokybišką šilumos energiją iš biokuro  (smulkintos medienos, pjuvenų, miško kirtimo atliekų ir kt.) mažinant iškastinio kuro naudojimą  - gamtinių dujų.

Projektas tiesiogiai atitinka Anykščių rajono savivaldybės šilumos specialųjį planą.

 

Projektą planuojama užbaigti 2019 m. kovo 18 d.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Projekto vykdytojas  -UAB „Anykščių šiluma“

Projekto pavadinimas –UAB „Anykščių šiluma“ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų

Įgyvendinimo vieta – Anykščių rajono savivaldybėje (Utenos apskritis)

Projekto vertė  -6 283 745 Lt be PVM

Paramos suma – iki 3 141 872 Lt.

UAB „Anykščių šiluma“  įgyvendino projektą UAB „Anykščių šiluma“ 4 MW vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą, ir 1 MW kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimas ir prijungimas prie eksploatuojamų šilumos tinklų pagal priemonę VP3-3.4.ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai.

Pagrindinis uždavinys – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą

Šio projekto tikslas – gaminti ir tiekti Anykščių miesto vartotojams iš vietinių atsinaujinančių energijos  šaltinių pagamintą šilumą, pastatant ir prie šilumos tinklų prijungiant ir eksploatuojant šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius, kurie tiektų ekonomišką, patikimą ir kokybišką šilumos energiją iš biokuro  (smulkintos medienos, pjuvenų, miško kirtimo atliekų ir kt.) mažinant iškastinio kuro naudojimą  - gamtinių dujų.

Projektas tiesiogiai atitinka Anykščių rajono savivaldybės šilumos specialųjį planą.

 

Projektas užbaigtas 2015 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos

 

 

Dokumento parsisiuntimas (Konkurso sąlygos ir priedai)

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Biokuro katilinės statyba


http://www.anyksciusiluma.lt/uploads/images/Europa.jpg

Projekto vykdytojas  – UAB „Anykščių šiluma“

Projekto pavadinimas – NAUJO BIOKURO KATILO SUMONTAVIMAS ESAMOJE MIESTO BIOKURO KATILINĖJE“

Įgyvendinimo vieta – Anykščių rajono savivaldybėje (Utenos apskritis)

Projekto vertė  – 714 368,56 € be PVM

Paramos suma – iki 428 621,13 € be PVM

Projektas apima naujo biokuro katilo sumontavimą esamoje miesto biokuro katilinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, t.y. 2,0 MW galios biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo ir 0,5 MW galios kondensacinio ekonomaizerio su pagalbiniais įrenginiais, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus ir bandymus, personalo mokymą, objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.

Pagrindinis uždavinys – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.

Šio projekto tikslas – gaminti ir tiekti Anykščių miesto vartotojams iš vietinių atsinaujinančių energijos  šaltinių pagamintą šilumą, pastatant ir prie šilumos tinklų prijungiant ir eksploatuojant šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius, kurie tiektų ekonomišką, patikimą ir kokybišką šilumos energiją iš biokuro  (smulkintos medienos, pjuvenų, miško kirtimo atliekų ir kt.) mažinant iškastinio kuro naudojimą  - gamtinių dujų.

Projektas tiesiogiai atitinka Anykščių rajono savivaldybės šilumos specialųjį planą.

Projektą planuojama užbaigti 2019 m. kovo 18 d.


^ Į viršų