Bazinės kainos dedamųjų nustatymo 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems galiojimo metams
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems galiojimo metams

^ Į viršų