Žemutinės dalies darbai baigti 

BAIGTA ŽEMUTINĖS DALIES KATILINĖS  ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA

 

Projekto vykdytojas  - UAB „Anykščių šiluma“

Projekto kodas – Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-02-032

Projekto pavadinimas – Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija

Įgyvendinimo vieta – Anykščių rajono savivaldybėje , Žemutinės dalies katilinės tiekimo tinklų teritorija (Utenos apskritis)

Projekto vertė – 2,8 mln. Lt su PVM

Paramos suma – 0,969 mln. Lt.

 

Spalio 26 d. baigta  Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija. Rekonstrukcija vykdyta  pagal Europos Sąjungos iš dalies finansuojamą projektą „Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija“, kuriam skirta parama iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Visa projekto  „Žemutinės dalies katilinės šilumos tinklų rekonstrukcija“ vertė -2,8 mln.  litų.  Finansavimas skirtas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Finansavimo dalis (intensyvumas)  - iki 50 proc.  iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto , likusi    dalis  - bendrovės lėšos.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 m. balandžio mėnesį.

Įgyvendinant projektą, seniausi ir blogiausios būklės vamzdynai, per kuriuos patiriami didžiausi šilumos nuostoliai, buvo pakeisti naujais pramoniniu būdu  izoliuotais, bekanaliu būdu klojamais tinklais., kurie atitinka visus šiuolaikinius šilumos perdavimo įrangai keliamus reikalavimus. Modernizavus 3,6 km (4615m sąlyginio viengubo 100 mm diametro) senų vamzdynų, padidintas šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė Žemutinės dalies katilinės šilumos vartotojams, o skaičiuotini šilumos nuostoliai sumažėjo  apie  61  proc. palyginti su esamais nuostoliais.

Projektas įgyvendino Anykščių rajono savivaldybės šilumos specialiajame plane iškeltus tikslus, tai yra su mažiausiomis sąnaudomis užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams; padidintas šilumos perdavimo ir vartojimo efektyvumas, sumažintas šilumos  poveikis aplinkai.

 

 

 

 

Projekto vadovas                                                                                 Virgilijus Vaičiulis


^ Į viršų