NormatyvaiŠilumos kiekis cirkuliacijai (qR), nustatytas standartinėms sąlygoms, pateikiamas 1 lentelėje:

 

1 lentelė

Karšto vandens tiekimo sistemos tipas

Šilumos kiekis qR
kWh/būstui per mėn.*

Kai įrengti karšto vandens tiekimo ir cirkuliacijos sistemos stovai su vonių šildytuvais bei karšto vandens tiekimo ir cirkuliacijos sistemos stovai virtuvėse

240

Kai įrengti karšto vandens tiekimo ir cirkuliacijos sistemos stovai su vonių šildytuvais  bei karšto vandens tiekimo  stovai virtuvėse

170

Kai įrengti karšto vandens tiekimo ir cirkuliacijos sistemos stovai su vonių šildytuvais

160

Kai įrengti karšto vandens tiekimo ir cirkuliacijos sistemos stovai, bet nėra vonių šildytuvų

80

Kai įrengti karšto vandens tiekimo stovai, bet cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje

10

* -  taikant 3.9, 3.10 punktuose nurodytas šilumos paskirstymo metodikas, gali būti nustatomas kitoks šilumos kiekis.

Kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių, šilumos kiekis, paimtas iš 4 lentelės,  apskaičiuojamas:

qRF = qR x kz kWh/būstui per mėn.

 

čia                 kz - koeficientas, apskaičiuojamas pagal  šios Metodikos 5.1 punktą.


^ Į viršų