Naujienos____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

GYVENTOJAI GALI PATYS NUSPRĘSTI, KADA PRADĖTI ŠILDYMO SEZONĄ

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta, kad šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija. Informuojame, kad šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C.

Šilumos vartotojai turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų.

 

Gyventojai balsų dauguma (50+1 proc.) turi teisę patys nuspręsti dėl šildymo pradžios savo daugiabutyje. Sprendimą pradėti šildymo sezoną anksčiau, nei jo pradžią paskelbė savivaldybės institucija, organizuoja daugiabučių namų valdytojai – bendrijos pirmininkas arba namo administratorius. Vartotojams nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti, arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Nepasinaudojus šia galimybe visiems vartotojams šildymo sezonas pradedamas savivaldybės institucijos nustatytą šildymo sezono pradžios datą.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Patvirtinta 2019 m. spalio mėnesio šilumos kaina.

Šilumos kaina 2019 m. spalio mėnesį be PVM – 5,64 ct/kWh.

Gyventojams su 9 proc. PVM mokesčiu – 6,15 ct/kWh, juridiniams asmenims su 21 proc. PVM mokesčiu – 6,82 ct/kWh.

Visą informaciją apie 2019 m. spalio mėnesio šilumos ir karšto vandens kainas galite rasti čia.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Patvirtinta 2019 m. rugsėjo mėnesio šilumos kaina.

Šilumos kaina 2019 m. rugsėjo mėnesį be PVM – 5,7 ct/kWh.

Gyventojams su 9 proc. PVM mokesčiu – 6,21 ct/kWh, juridiniams asmenims su 21 proc. PVM mokesčiu – 6,9 ct/kWh.

Visą informaciją apie 2019 m. rugsėjo mėnesio šilumos ir karšto vandens kainas galite rasti čia.


____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nuo liepos mėnesio pradedamos taikyti naujos šilumos energijos kainos dedamosios

Balandžio 26 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu patvirtino bazinės šilumos kainos dedamąsias trejiems metams.

Gegužės 23 d. Anykščių rajono savivaldybės taryba pritarė nustatytoms šilumos kainos dedamosioms.

Kainos nustatymo metu galiojusi šilumos kaina gyventojams (su PVM)– 7,13 ct/kWh; pagal nustatytas naujas dedamąsias apskaičiuota šilumos kaina birželiui (gyventojams su PVM)– 6,93 ct/kWh arba 2,8 proc. mažesnė.

 

Šilumos kainos gyventojams (su 9 proc. PVM):

 

Galiojusi kaina, ct/kWh

Nauja kaina, ct/kWh

Pastabos

Pastovioji dedamoji

2,54

3,67

Didėjimą labiausiai lėmė išaugęs darbo užmokestis darbuotojams

Kintamoji dedamoji

4,59

4,07

Mažėja dėl palankesnės kuro struktūros, kurioje sumažėjo gamtinių dujų dalis, išaugo biokuro.

Papildomos dedamosios

-

-0,8

Apskaičiuota grąžintina dalis vartotojams už neatitikimą tarp kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų nuo 2014 m. gegužės iki 2017 m. gruodžio.

-

-0,01

Grąžintinos papildomai gautos šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos

Galutinė kaina

7,13

6,93

 

 

Kartu su šilumos kaina nuo liepos mėnesio bus taikoma ir nauja karšto vandens kaina.

Plačiau apie perskaičiuotas kainas:

Šilumos http://www.anyksciusiluma.lt/index.php?page=bazines-kainos-dedamuju-nustatymo

Karšto vandens http://www.anyksciusiluma.lt/index.php?page=del-karsto-vandens-kainos

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 


^ Į viršų