2016m. IV ketvirtisViešai skelbiama informacija. (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 12 27 nutarimas Nr.O3-761, 6 punktas)

 

2016 12 31

UAB „Anykščių šiluma“ darbuotojų darbo užmokestis.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2016m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Darbuotojų grupės

Darbuotojų

skaičius


Vidutinis darbo

užmokestis

(bruto) EUR.

Vadovaujantis personalas

3


2213,32

Administracija

9


963,69

Kiti darbuotojai

48


637,73


^ Į viršų