2016m. II ketvirtisViešai skelbiama informacija. (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 12 27 nutarimas Nr.O3-761, 6 punktas)

 

2016 06 30

UAB „Anykščių šiluma“ darbuotojų darbo užmokestis.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2016m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Darbuotojų grupės

Darbuotojų

skaičius


Vidutinis darbo

užmokestis

(bruto) EUR.

Vadovaujantis personalas

3


1764,06

Administracija

10


822,27

Kiti darbuotojai

31


624,55


^ Į viršų