2015m. IV ketvirtisViešai skelbiama informacija. (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 12 27 nutarimas Nr.O3-761, 6 punktas)

 

2015 12 31

UAB „Anykščių šiluma“ darbuotojų darbo užmokestis.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2015m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, litais:

 

Darbuotojų grupės

Darbuotojų

skaičius


Vidutinis darbo

užmokestis

(bruto) EUR.

Vadovaujantis personalas

3


1443,12

Administracija

10


819,69

Kiti darbuotojai

53


526,48


^ Į viršų