2015m. III ketvirtisViešai skelbiama informacija. (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 12 27 nutarimas Nr.O3-761, 6 punktas)

 

2015 09 30

UAB „Anykščių šiluma“ darbuotojų darbo užmokestis.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2015m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, litais:

 

Darbuotojų grupės

Darbuotojų

skaičius


Vidutinis darbo

užmokestis

(bruto) EUR.

Vadovaujantis personalas

3


1492,26

Administracija

10


833,31

Kiti darbuotojai

25


647,65


^ Į viršų