2015m. I ketvirtisViešai skelbiama informacija. (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 12 27 nutarimas Nr.O3-761, 6 punktas)

 

2015 03 31

UAB „Anykščių šiluma“ darbuotojų darbo užmokestis.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2015m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, litais:

 

Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

(bruto) Lt.

Vidutinis darbo užmokestis

(bruto) EUR.

Vadovaujantis personalas

3

5010,91

1451,26

Administracija

10

2848,98

825,12

Kiti darbuotojai

50

1841,90

533,45


^ Į viršų