2013 metaiEkonominiai rodikliai


UAB "Anykščių šiluma" pateikia informaciją apie 2013 metais patirtas šilumos gamybos,
perdavimo ir pardavimo sąnaudas:
2013 METAIS
Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Mato  vnt. Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 43,80 43,80
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst. MWh
43,80
1.2. Pirkta tūkst. MWh
0,00
2. Parduota tūkst. MWh
36,58 36,58
3. Iš viso sąnaudų tūkst.  Lt 9686,34 793,64 96,42
3.1. Kintamos sąnaudos tūkst.  Lt 7481,32 134,30 0,00
3.1.1. Kuras technologijai tūkst.  Lt 7366,20 0,00 0,00
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst.  Lt 109,53 130,51 0,00
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst.  Lt 5,60 3,79 0,00
3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst.  Lt 0,00 0,00 0,00
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst.  Lt 1657,76 538,85 86,90
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst.  Lt 144,15 76,92 53,17
3.2.2. Remonto sąnaudos tūkst.  Lt 48,14 32,59 1,84
3.2.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.  Lt 466,14 162,88 3,80
3.2.4. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.  Lt 683,18 104,31 14,07
3.2.5. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.  Lt 210,74 32,26 5,70
3.2.6. Mokesčiai tūkst.  Lt 27,05 129,90 8,32
3.2.7. Turto nuomos mokestis tūkst.  Lt 0,00 0,00 0,00
3.2.7.1. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.  Lt 0,00 0,00 0,00
3.2.8. Palūkanos už banko kreditus tūkst.  Lt 78,36
3.3. Veiklos sąnaudos tūkst.  Lt 547,25 120,49 9,53
3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.  Lt 337,27 74,25 5,84
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.  Lt 103,87 22,87 1,80
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.  Lt 17,37 3,82 0,30
3.3.4. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst.  Lt 88,06 19,40 1,57
3.3.5. Mokesčiai tūkst.  Lt 0,67 0,15 0,01
3.4. Kitos tūkst.  Lt

4. Savikaina ct./kWh 28,9

^ Į viršų