Naujienos


2010 metai


SpausdintiUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

"ANYKŠČIŲ ŠILUMA"

Privati įmonė, Vairuotojų g.11, LT-29107 Anykščiai, Tel. 59165, Faksas 59441, ast.laima@takas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, Utenos filialas,  kodas 1541 12751

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO SĄNAUDAS

2010 METAIS
Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Mato  vnt. Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 49,50 49,50
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst. MWh
49,50
1.2. Pirkta tūkst. MWh
0,00
2. Parduota tūkst. MWh
40,00 40,00
3. Iš viso sąnaudų tūkst.  Lt 8035,32 1105,73 117,60
3.1. Kintamos sąnaudos tūkst.  Lt 6204,84 154,77 0,00
3.1.1. Kuras technologijai tūkst.  Lt 6073,42 0,00 0,00
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst.  Lt 126,13 151,59 0,00
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst.  Lt 5,29 3,18 0,00
3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst.  Lt 0,00 0,00 0,00
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst.  Lt 1325,01 701,53 100,24
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst.  Lt 138,62 61,29 55,31
3.2.2. Remonto sąnaudos tūkst.  Lt 39,70 73,00 0,20
3.2.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.  Lt 303,83 310,45 1,17
3.2.4. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.  Lt 538,93 143,42 25,56
3.2.5. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.  Lt 167,48 44,65 7,96
3.2.6. Mokesčiai tūkst.  Lt 55,94 68,72 10,03
3.2.7. Turto nuomos mokestis tūkst.  Lt 0,00 0,00 0,00
3.2.7.1. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.  Lt 0,00 0,00 0,00
3.2.8. Palūkanos už banko kreditus tūkst.  Lt 80,51
3.3. Veiklos sąnaudos tūkst.  Lt 505,47 249,43 17,36
3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.  Lt 251,20 126,20 8,70
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.  Lt 78,70 39,70 2,70
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.  Lt 13,30 6,90 0,50
3.3.4. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst.  Lt 161,97 76,53 5,46
3.3.5. Mokesčiai tūkst.  Lt 0,30 0,1 0,00
3.4. Kitos tūkst.  Lt

4. Savikaina ct./kWh 23,15^ Į viršų